B2B (Business to Business) Nedir.? Avantajları Nelerdir.?  
     
  B2B (Business to Business - Firmalar Arası) e-Ticaret firmaların birbirleri arasında bir ürün ya da hizmetin alımı ve satımı ile ilgili tüm süreçlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Şirketler geleneksel süreçlerde tüm bu işlemleri fiziksel olarak gerçekleştirirler ve ciddi bir operasyon, dağıtım ağı, tedarikçi zinciri, personel, fiziki mekan, işletme giderleri gibi bir çok gider kalemine sahiptirler. İnternetin günümüzde tüm dünyada yaygın olması ve hızla gelişen teknolojik imkanlar sayesinde ticaretin hacminin ciddi oranda artması ve e-Pazar yerinin oluşması beraberinde B2B sitelerinde ticaret yapan şirkket yöneticilerine geleneksel yöntemlere göre önemli rekaber üstünlükleri sağlamıştır.

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

* Daha verimli çalışma,
* Daha süratli işlem,
* Daha iyi müşteri memnuniyeti sağlama,
* Kaliteli hizmet sonrasına daha bağlı müşteri yaratma,
* Etkin süreç yönetimi,
* Yeni ürünlerin yada sunulan hizmetlerin tüm dünyaya aynı anda çok hızlı yayılması,
* Alışverişin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi,
* Üretim noktasında daha az maliyet,
* Stok maliyetlerinin daha düşük olması,
* İşletim maliyetlerinde avantaj,
* Ürün seçeneklerinin artması,
* Sınırsız sayıda ürünün müşteriye ulaştırılması,
* Tahsilat süreçlerinde kolaylık,
* 7/24 hizmet verme imkanı,
* Daha hızlı teslimat,
* Daha kolay sipariş ve faturalama süreci,
* Geleneksel satış ve pazarlama yöntmeleri ile ilerleyen rakiplerine göre üstün avantajlar sağlar.

Satış personelinizi sahada daha güçlü kılar...

* Pazarlamacılarınız müşteri yanında tabletler veya mobil cihazlar ile sahadan sipariş toplayabilir, müşterinin hangi ürün gruplarında alım gerçekleştirdiğini ve hangi ürün gruplarında zayıf olduğunu görebilir.
* Hesap hareketlerini ve önceki aldığı ürünleri inceleyebilir.
* Müşteri adına sipariş girişi yapabilir.
* Bekleyen siparişlerini inceleyebilir.
* Sayısız alınabilecek raporlar ile işini daha iyi yönetebilir.
* Kendi bölgesindeki müşterilerin bakiyelerini ve tahsilat listelerini güncel olarak takip edebilir.
* Kendi bölgesindeki müşterilerin vadelerini ve hangi tarihlere evrak alınabileceği bilgisi hep günceldir.
* Sanal poslar ile sahada taksitli veya tek çekim tahsilat yapabilir. Pos cihazı taşımasına gerek yoktur.

Arka ofisde tüm işler kolaylaşır.

* Sahada gerek pazarlamacılardan gerekse müşterilerden gelen sipariş verileri kullanmakta olduğunuz ticari yazılıma entegre olur.
* Müşteriler kendi cari hesap ve sipariş bilglilerini takip edebileceğinden, firmanız çalışanlar üzerinde gereksiz yoğunluk oluşturmayacak ve zamandan ciddi anlamda karlı çıkılacaktır.
* Alternatif tahsilat sistemleri ve vade kontrolü ile tüm zaman alan işleriniz daha da hızlı ve kontrollü olacak.
* Sanal poslar üzerinden yapılan müşteri tahsilatları otomatik olarak kullanmakta olduğunuz ticari yazılıma aktarılır ve hemen muhasebeleşir.
* Sınırsız sanal pos desteği.
* Yeni ürünler ve kampanyalar anında tüm müşterilere iletilir.
* Her müşteri için ayrı ayrı liste fiyatları ve satış koşulları oluşturulabilmektedir.


İşte tüm bu avantajlar şirketlerin B2B alanında olmasının kendilerine sağladığı üstün rekabet avantajlarından en önemli olanlarıdır. Özellikle pazara olan uzaklık, talebe uygun üretimin ve sevkiyatın gerçekleştirilememesi, bilgi eksiklikleri gibi dezavantajları ortadan kaldırır. B2B sürecinde firmalar iş yapış biçimlerinin sistematiğini tedarikçileri ile paylaşırlar bu şeffaf iletişim süreci alıcı ile satıcı arasında sorunsuz ve daha anlaşılabilir şekilde ilermesi için gereklidir. Her yeni tedarikçi şirket için anlamlı bilgilerin yer aldığı tüm süreçlere hakim olmalıdır ve kolay anlaşılabilir bilgileri analiz edebilmelidir. Geniş pazar hacmine sahip olan bir B2B şirketi, tedarikçileri ve müşterileri ile ticaret yaparken daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesini tetikler bu da üreticiler arasında rekabetin artmasına neden olur. Öte yandan tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesini sağlar.

B2B siteleri aracılığıyla ithalat yada ihracat yapan firmalar müşteri ve tedarikçi bulma konusunda hangi avantajlara sahip olurlar.?

B2B siteleri aracılığıyla ithalat yada ihracat yapan firmalar müşteri ve tedarikçi bulma konusunda yeni alıcıları veya ticari iş ortaklarını daha kolay bulabilirler. Bu alanda faaliyet gödtermek henüz bilinmeyen pazarların keşfedilmesini ve bu pazarlara satış yapılmasını sağlar. B2B aracılığıyla uluslar arası boyutta ticaret yapan tedarikçiler için yeni ve satış kanalları imkanı sağlar. Özellikle tüm taraflar için herhangi bir aracıya gerek duyulmadan direkt alıcıya ulaşabilme imkanı önemli bir avantajdır. geniş kapsamlı bu e-Pazar yerinde daha düşük maliyetlerle pazarlama fırsatı yakalanır. Büyük firmaların ciddi hacimli müşteri portföyünde ürün ve hizmetleri sunabilme imkanı tedarikçiler için zahmetsiz bir şekilde büyük oranlarda ürün yada hizmet satma fırsatını yaratır. Alıcı tarafın taleplerini B2B aracılığı ile göndermesi sistemi daha güvenilir bulması nedeniyle müşetileri yönünde e-pazaryerinde yer alınmasının daha fazla istekli kılar.

Satışın ilk adımı ulaşılabilirliktir.

e-Pazar sınırları ve kısıtları ortadan kaldırır bu nedenle B2B aracılığı ile ithalar ve ihracat yapan firmalar daha esnek ve kolay şekilde süreçleri işletebilirler bu müşteri tarafında da geçerlidir 7 gün 24 saat ulaşılabilme ve iş yapma imkanı sağlar. Satış süreçlerinde istendiğinde açık arttırma usulü satış da gerçekleştirilebilir bu da bu alanda ticaret yapan tüm firmaların katılabileceği etkin yöntemlerden biridir.

Tüm satınalma faaliyetlerini zaman ve yer kısıtı olmadan gerçekleştirme imkanı tanır. Alıcılar tarafında da açık arttırma ve açık eksiltme yoluyla alım gerçekleştirme imkanı sağlar. Alıcı tarafında birden fazla tedarikçi bulunurluğu sebeiyle tedarikçi kısıtlılığını ortadan kaldırır. Satınalma yaparken stok düzeyi ve fiyatlar noktasında önemli oranda saydamlık sağlar. Daha düşük maliyetlerle satınalma ve satış imkanı sağlar.